สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการต่างๆของไทย สามารถปรับเปลี่ยนและยกระดับวัฒนธรรมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันด้วยยุทธศาสตร์ VISION ZERO

Written by
(0 votes)
phitsanoo

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

www.thailandvisionzero.com

Media

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.