สมาคมฯ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนา "วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน"

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนา "วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน" Vision Zero Strategy เพื่อให้คนทำงานไทยปลอดภัย

"VISION ZERO"
     อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน มิได้เกิดขึ้นจากโชคชะตา และไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้....หากแต่สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุของการเกิดขึ้นเสมอ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน จะทำให้สาเหตุทั้งหลายถูกขจัด และอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ อันตรายและโรคจากการทำงานได้รับการป้องกัน

     "VISION ZERO" เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้าน ความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ


นำเสนอโดย ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล

เรียบเรียงจาก ISSA "VISION ZERO

phitsanoo

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

www.thailandvisionzero.com

Latest from phitsanoo

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.