บริษัท โอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบผู้บริหาร บริษัทโอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด เพื่อปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Vision Zero

 

phitsanoo

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

www.thailandvisionzero.com

4 comments

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.