Friday, 05 January 2018 04:00

VISION ZERO 050161

Friday, 05 January 2018 02:18

VISION ZERO 040161

Friday, 05 January 2018 02:17

VISION ZERO 041260

Friday, 05 January 2018 02:16

VISION ZERO 141260

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบผู้บริหาร ​บริษัท บางกอกแคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Vision Zero

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด   เพื่อปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Vision Zero

 

 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบผู้บริหาร บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เพื่อปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Vision Zero

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารสมาคมฯ ได้เข้าพบผู้บริหาร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด   เพื่อปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Vision Zero